+ 374 33 900 333
0 0 հատ 0 ֏

Առաքում և վճարում

Առաքման կարգը

Առաքումը Երևան քաղաքում իրականացվում է 1-3 ժամվա ընթացում՝ կախված պատվերից և պատվիրատուի կողմից նշված հասցեից: 

Առաքման, փաթեթավորման և այլ ծախսերը հոգում է գնորդը: Կայքում նշված գինը չի ներառում առաքման և հավելյալ ծախսերը: Յուրաքանչյուր գնորդ ունի հնարավորություն ընտրելու առաքման տարբերակը (առաքման արժեքը, ժամկետը):

 

Վճարման կարգը


Վճարումն իրականացվում է երկու եղանակով`առցանց կամ առձեռն: Առցանց վճարումները կատարվում են ARCA, օնլայն բանկինգ վճարային համակարգերի միջոցով: Սպասարկվում են ARCA, Virtual ARCA,Visa և MasterCard ունեցող քարտապանները:
Առձեռն վճարումները իրականացվում են առաքման պահին`ՀՀ դրամով: 

 

Վերադարձի կարգ

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխարինում

Յուրաքանչյուր ապրանքի արտաքին որակային համապատասխանությունը անհրաժեշտ է ստուգել առաքման պահին` առաքիչի ներկայությամբ: Այդ իսկ պատճառով, խնդրում ենք Ձեզ ուշադիր ստուգել առաքանին առաքիչի ներկայությամբ, և թերացումների դեպքում վերադարձն իրականացնել տեղում կամ պահանջել տվյալ ապրանքատեսակի փոխարինում նույն կամ նմանատիպ այլ ապրանքատեսակով:
 

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքի ձեռքբերման դեպքում, որի համար սահմանված է պիտանիության ժամկետ, Չինար սուպերմարկետների ցանցը փոխարինում է պատշաճ որակի ապրանքով կամ սպառողին վերադարձնում է նրա վճարած գումարը, եթե ապրանքի թերությունները հայտնաբերվել են պիտանիության ժամկետի սահմաններում: Սպառողի պահանջները քննարկվում են, եթե նա ներկայացնում է ապրանքային կամ դրամարկղային կտրոն: Եթե ապրանքի փորձաքննությունից պարզվում է, որ թերություններն առաջացել են ապրանքն սպառողին հանձնելուց հետո նրա կողմից օգտագործման, պահման կամ փոխադրման սահմանված կանոնները խախտելու, կամ երրորդ անձանց գործողությունների, կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով, ապա սպառողը պարտավոր է հատուցել Չինար-ի փորձաքննության կատարման, ինչպես նաև դրա կատարման հետ կապված ապրանքի պահման ու փոխադրման ծախսերը:
 

Վնասված ապրանքի վերադարձի դեպքում վերադարձվում է պատվերի գումարն ամբողջությամբ` ներառյալ առաքման արժեքը: Փոխարինման դեպքում փոխարինվող ապրանքի առաքումն իրականացվում է անվճար: